Oxidation av sackaros att frigöra energi i kroppen?

Oxidation av sackaros att frigöra energi i kroppen?

Sackaros kallas också bord socker. Sackaros (C12H22O11) är en disackarid som består av en molekyl av glukos (C6H12Nolla6) och fruktos (C6H12Nolla6). C1 (kol 1) av glukos är kovalent bundna till C2 (carbon2) av fruktos kallas 1-2 gluclsidic koppling. Efter intag, sackaros hydrolyseras / smält av pankreas enzym sucrase eller invertas till dess enskilda komponenter av glukos och fruktos. Glukos är en omedelbar energikälla. Det transporteras via blodet till interstitiell vätska. Från denna vätska glukos tas upp av cellerna / vävnaderna. Så snart glukos träder celler Glykolys uppstår ytterligare en produkt av Glykolys (Pyruvat) oxideras till acetalcoenzyme som oxideras vidare till CO2 och bevattna enzymatically (TCA-cykeln) att leverera 38 ATPs i bakterier (prokaryoter) och 36 ATPs i mitokondrier av eukaryoter.
Fruktos som bildas förvandlas av enzymerna som fruktos-6-fosfat som är en mellanliggande av Glykolys och processen att oxidation av TCA fortsätter att ge ATP.