P - konto

Fråga:

P-konto(Deutsche Bank) har redan problem med uttag, trots täckning är upp 15 månader, nu plötsligt omsvängning, efterfrågan i grenen, bidraget var uttömd, kort och tillbaka den ökade befrielse lossnade uttalande att januari 2013 vart 2 år måste begäras nyligen och jag skulle få skriftlig information om (inte)! Så nu hela förfarandet med skuld råd ect. framifrån, eller har någon andra erfarenheter.


Svar:

Jag kan naturligtvis inte bedöma vem har slarvigt här. I princip är det men (också) ditt ansvar i tid att säkerställa efterföljande certifikat.

Du måste nu förmodligen nya certifikat för skattebefrielse och måste lämna in dem till din bank.