Påminner om på Kawasaki vulcan 900?

alla amerikanska påminner kan hittas på http://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/recallsearch.cfm