Påverkar impetigo någon som är gravid?

Impetigo är smittsam och kan spridas till alla som kommer i kontakt med infekterad hud eller andra objekt, till exempel kläder, handdukar och sängkläder, som har berörts av infekterade hud.