Pengar låna en "vän". Förtida inlösen?

Fråga:

Hej, har min man lånat pengar på en "vän". Det finns ett kontrakt och överenskomna betalningen. Nu vänskap är det och männen återta omedelbart resten av pengarna. 20 av 36 omgångar är öppna. Min man har alltid punktligt betalat, och är inte i efterskott. Han kan inte på en gång men betala de resterande priserna. Nu givarna hotar att advokat och domstolen. Han har sedan dess framgång eller min man har också rätt att hålla den överenskomna avtal?


Svar:

Pengar som lånats. Det finns ett kontrakt och överenskomna delbetalning (...) min man har att hålla denna rätt, fast på överenskomna avtalet?.

Med en särskild benämning överenskommelse? Annars kan den privat långivaren avsluta när som helst med en uppsägningstid på tre månader, § 488 II 2 BGB.

I tillägg ges här en extra rätt avgång från Långivarens n. §§ 313 314 BGB.

Om det kommer fram på angripna Auseinanderdsetzung bör, skulle vara att tänka om när det gäller kostnaderna för icke-rättsliga och processuella risken: skuld omstrukturering (tredje part inspelning) verkar betydligt billigare.
 
G imager761