Pension beviljas retroaktivt jag måste nu till privat sjuk versen. en Rückz. av sjukpenning

Fråga:

pension på tiden givet var nu rückwirkgend mig, eftersom jag hittills fått sjukersättning genom privata sjukförsäkringar min fråga till er är har jag nu betala tillbaka den mottagna retroaktiv pensionen om sjukförsäkring?


Svar:

Vet inte exakt hur privat sjukförsäkring, för den lagstadgade KV så att i början av livräntan betalning är ingen sjukpenning rätt av försäkrade mer.