Pension extrapolera från dag då ett meddelande om pension?

Fråga:

kan du extrapolera faktiskt från det gällande beslutet om pension, vad du egentligen får i slutet, när man går i pension?

Jag vet att du måste sedan göra antaganden, men du kan att ja:

  • Förtjänar mer (enligt tidigare) av x % per år
  • Antal år av resten för insättning - upp till pensionen
  • etc.

Kan du extrapolera detta?


Svar:

Titta bara på den pension informationen eller pension informationen, eftersom vanligtvis pensionerna beräknas. Det anges hur mycket pension skulle vara närvarande (på grundval av betalningar till datum), då regeln om ålderspension ges vanligen hur hög (så med 65 J eller 65 + x) kommer att bli och då är ofta fortfarande pensionsbelopp för arbetsoförmåga anges här pensionen är extrapoleras. Du bör sedan en en återkallelse av pension (w / tidigare pension, KV- och PflegeVBeiträge inte glömt, möjligen även skatter pension.