Pension ingång ses av alla banker som ett innehåll i utlåning?

Fråga:

Pensionen mottas av seniorer i alla banker som ett innehåll ingång i utlåning anses vara? Kan det vara att äldre har svårt att få ett lån? Det finns en övre gräns, till vilken ålder du kan få ett lån?


Svar:

I princip är pensioner så minst lika säkra som innehåll ingångar - även utan risk för arbetslöshet.

Fortfarande, vissa banker göra svårigheter för lån till äldre, även om du äger en ägda hem.

Enligt lag mot diskriminering som inte är tillåtet, men de försöker ännu en gång.

Eftersom det hjälper till att i värsta fall endast en domstol.