Pensioner och obligationer: Vad är när stigande räntor med citat?

Fråga:

Jag på ögonblick obligationer med pensioner och företagskunder. Denna inspelning för närvarande mycket hög (bond terminer).

Kom nu på fredag i staterna, att arbetslöshetssiffrorna är bättre än väntat. Och redan, priserna falla.

Efter ultimat avkastning också runtime och notering med införlivas med... Jag ser det korrekt, det är för tillfället inte en bra tid att gå rent från perspektiv av citaten i denna tillgångsslag? Ska inte förväntas att räntorna höjs och därmed också öka avkastningen? Jag tror det rätt?

Det förväntas att priserna skulle falla?


Svar:

När stigande räntor kommer att låna ut i och pensioner anpassa sig till det, kommer att dvs vars räntan växa till förfall. så det är, citat / priserna kommer falla (kuponger är så fast).

du har så rätt. Du kan nu i kortfristiga obligationer och sedan omfördela på längre sikt. Detta är en gemensam strategi.