Pensionsförsäkring förväntas inte längre min skoltid, ett fel? Göra motstånd?

Fråga:

Jag kolla min pensionering betygsgrad och se, det mig pensionen min skoltid (var i junior high school) inte längre krediter. På äldre försäkringar historia är tiderna fortfarande in där. Ett fel hände där? Jag är en motsägelse?


Svar:

Pension börjar 2005-2008 var skolan / college dagar smält. Sedan den 1 januari 2009 pensionering värdet är tyvärr noll. Tiden räknas endast som latens, get (som tidigare) som motsvarar värdena mer ingen egen än dig själv. De äldre pensionärerna hade det mycket bättre.