Platsen för torkar motor säkring på rover mini?

Platsen för torkar motor säkring på rover mini?

Ja eller nej jag tror ja kanske nej förlåt jag menar ja nej det är ja