Positiv effekt på USA som följer av kriga av 1812?

Kanske var den mest positiva effekten på USA som resulterade från kriga av 1812 allmänt utbrett förtroende som grep nationen. Från toppen till botten i hela landet åtnjuter amerikaner en utökad känsla av självrespekt och tillhör--Amerika själv, till det globala samhället i hög grad.