Precis köpt 2008 hälften av huset. Hur och var kan jag registrera kostnaden i inkomstdeklarationen?

Fråga:

Köpte 2008 hälften av huset, som jag hyrde ut. Hur och var kan jag ange de olika kostnaderna i skattedeklarationer, såsom notarie kostnader, ränta priser lån, etc.?


Svar:

Ta tillägget "V" till hands. Detta är för inkomst från uthyrning och leasing.

Självrisken är: försäkring, fastighetsskatt, el, gaturenhållning, vaktmästeri tjänst, fastighetsförvaltning, kostnader för underhåll (inom det första året efter köpet utan kostnad att räkna).

Notarie kostnader, fastighetsmäklare, landa registret, redovisas till anskaffningskostnad och är avdragsgill på avskrivningen.