President åt keso och ketchup på det vita huset?

Richard Nixon, varje dag i tur för att hålla sin vikt under kontroll.