Radio och power windows fungerar inte på en 1995 trans am?

Radio och power windows fungerar inte på en 1995 trans am?

Att saker som inte rör skulle förmodligen vara en säkring, njuta av eftersom det finns 3 fuse lådor men mer sannolikt är det en insidan på förarsidan av dash.