Radiosände bidrag och "ingen fast bostad"

Fråga:

Måste betala sänder inlägg när du officiellt live "ingen fast bostad"?


Svar:

Egentligen är frågan besvarades redan väl, men jag tror att ingen kommer att automatiskt undantas från licensavgiften.

Jag antar att det är precis där hunden är begravd. Senast efter den första snabbt en begäran om undantag hade måste att betala på grund av hemlöshet.

Bara blunda och kasta bokstäverna i avfall leder till den situation som nu har uppstått.