Räntan varierar KfW studielån under körning?

Fråga:

Räntan varierar KfW studielån under körning?


Svar:

Vad är i villkorar av det undertecknade låneavtalet? Detta är giltigt