Rapportering krav för större överföringar inom landet?

Fråga:

Kära experter, jag undrar om banken automatiskt har meddelat en Ueberwesiung uppgår till 250 000 förra veckan har gjort min far på mitt konto (gel-Ek), Fiannzamt eller annan myndighet. Är en krävs inhemska bankkonton?

Tack så mycket!


Svar:

Överföringar i landet rapporteras inte.

Bör överföring av fadern en donation, skulle hon men gåva skatteskuld, om undantaget skulle överstiga 400 000 euro, tillsammans med andra gåvor eller arv av faderns period på tio år.