Rätt till avdrag för Handyman services

Fråga:

Vi har levt fram till September 2011 uthyres och parallell renoverade ett hus, som vi hade köpt. Vi flyttade i oktober då.

Fråga:

Kan jag göra endast geltent entreprenör kostnaderna från inflyttning eller innan? Hur är det bevisat? Intyg om registrering?

Tack


Svar:

Du kan kräva skatt entreprenör kostnaderna för renovering arbetet även innan flytten enligt 35a § EStG. (Vanligtvis inte önskade) bevis är senare på grund av flyttningen som faktum, men om det behövs kan du skicka in registreringen ja.

Det säger i not 19 av BMF skrivelsen av den 15 februari, 2010:

"På sikt"i budgeten"är inte i varje fall med"faktiska bostad"-lägga." Skattebetalarna har för avsikt att flytta, och han har redan en lägenhet eller ett hus hyrs för detta ändamål eller köpt, denna lägenhet eller parlamentet hör också till sin budget, när han flyttar faktiskt dit. .... "Ett tidigare eller senare datum för installation eller extrakt är genom lämplig dokumentation (t.ex. bekräftelse av kyrkan, bekräftelse av uthyraren) bevisa."

Se: kuerzer://hndl2010

Observera att arbetet med att skapa ett nytt bostadsfastigheter eller kommersiella utrymme inte är avdragsgilla. Not 20 "... Hantverk under en ny åtgärd gynnas inte. Alla åtgärder, som uppkommer i samband med en handels - eller bostadsyta skapandet eller förlängning anses ny konstruktion mäter. "."