Rättsliga regleringen av hur mycket semester kan överföras till följande år?

Fråga:

Hej! Kan någon berätta för mig om det finns en laglig reglering hur mycket semester kan du överföra under det kommande året?


Svar:

Självklart

Punkt 7 Federal helgdag lag

(3) av semestern måste beviljas i det aktuella kalenderåret och ta. En överföring av ledighet på kommande kalenderår tillåts endast om detta är motiverat av operativa eller i personen av anställde dåligt. Vid överföring, måste semestern beviljas och ta i de första tre månaderna av påföljande kalenderår. På begäran av anställde att överföra en framväxande del helgbrev enligt § 5 punkt 1 men på kommande kalenderår.