Rättsskyddsförsäkring utesluter spekulation - vad är trading?

Fråga:

Har man många tvister med rättsskyddsförsäkring försäkring när det gäller domstolsavgifter i processer på grund av banker. Vad händer om i försäkring termer och villkor är bara spekulationer? Det ingår även en process på grund av förlust av certifikat som på Lehman Brothers?


Svar:

Det första visar uttalandet att många tvister med många försäkring där, som folk har dåligt underrättade eller informerade ha varit.

När det gäller spekulationer är dessutom inte heller bara klumpsumma uteslutna. Denna term är oftast med spel, spel och därmed liknande spekulativa transaktioner.

Dessutom finns det definitioner som utesluter spekulativa. Detta inkluderar men också E.g. den aktiehandel och även certifikat.

Om du definierar dem inte som spekulativa, hoppas jag du har inga certifikat. Eftersom här tydligen fortfarande mycket behöver för utbildning.