Redovisas Corllins universitet i Kenya?

Corllins är ett globalt erkända online universitet

<>>

Eftersom deras ackrediteringsorgan verkar vara globalt erkänd, bör det vara acceptabelt i Kenya. Kontrollera med din lokala institut och arbetsgivare att bekräfta.