Reglering av derivathandel i det europeiska området för verklig ekonomi

Fråga:

Hej

Kanske kan du fortsätta lite mig från stativet. ;)

I vilken utsträckning var / företaget från den reala ekonomin i sin derivathandel (särskilt swappar, optioner, terminer) regleras? Vilka regler finns det?

På vad lagar måste, till exempel BMW följa, om de vill skydda sig mot valutarisker?

International accounting standard 39 (IAS 39) och den europeiska marknaden infrastruktur rememberd så spontan förordning (EMIR).


Svar:

BMW kommer att har bestämt utan problem.

Det är problematiskt för små och medelstora företag, eftersom de måste ge tid meddelanden om transaktioner med derivatinstrument (även sådana så inte bara spekulativa hedge valuta och råvaror butiker,!) på ESMA. Du nämnde helt riktigt EMIR.

Revisorn måste bedöma regelbundenheten i bosättningen i certifieringen och utvärdera.