Rekommenderas Fraport andel?

Fråga:

Det handlas på Xetra och jag undrar om det inte är kan vara värt att åka dit. Trots allt 3. banan godkändes, och företaget räknar starkt stigande passagerarantalet. Vad tror du?


Svar:

Hon avslut på alla 8 lagerför utbyten i Tyskland, inte bara på xetra.

Oavsett vad går ut fraport. i allmänhet beror allt från återvinning av flygbranschen. Om arbetsbelastningarna av flygbolagen och deras plan, är att anta att fraport gynnades också.

utsikterna för en återhämtning är inte illa, även om särskilt den internationella handeln har fortfarande lite problem på fötterna. När passageraren betala jag positivt om lasten är fortfarande lite skeptisk.