Riester: Ansökan till age pension ersättning efter ansökan självdeklarationen möjligt?

Fråga:

Efter min inlämning av skattedeklaration via nätet, har jag funnit att jag måste gälla även en årlig ersättning för Riester (ansökan om ålderspension ersättning). Jag kan göra den ännu mer i efterhand är så beroende av min självdeklaration?


Svar:

Ja, du kan göra det också därefter. (Och du bör!) I år kan du begära mer finansiering för 2008, det är mest användbar när du ett permanent bidrag program. Då behöver du typ bara meddelade om relevanta saker förändras.

Du kan förresten skatten intyg för övrigt på skattekontoret att skicka in, (om främjande är borta) taxeringsbeslutet då, jag vet, ändras.