Riester Bauherrenmodelle: kan du bestämma själv om omplacering?

Fråga:

Jag har läst att det har hänt av vissa leverantörer av Riester besparingar att kraften är wordne bara så utan att fråga NB omplaceras i räntefonder. Kan du bestämma i allmänhet som kund på Riester besparingar inte när och om någonsin en omfördelning bör utföras?


Svar:

Omstrukturering temat är nyligen en omfattande artikel i finansiella testvärde 3/2009.

Leverantör av Riester besparingar hålla tidigare i det finstilta som klart alla självständigt att minska soliditeten. Genom denna lag som den har utövat ofrivilligt UnionInvestment uni professionell pensioner för 360.000 sparare förra året.

Kunden har här tydligen ingen påverkan på konverteringsdatumet. I rapporten visas några exempel på denna fond, där omvandlingen var nästan ekonomiskt absurt.

Det är obegripligt för mig, att ändå denna UniProfirente och DWS topp pension dynamiken rekommenderas också för nya kontrakt.

Förutom denna konvertering fråga tror jag att försäljningen av koncernens egna målet medlen med standard, odiskonterade inträdesavgifter för mycket tveksamt (ämne omfattas/öppna provisioner). Denna aspekt var inte kritiseras i betänkandet, men nämns endast i ett fall mer på kanten.