Riester ersättning sista ansökningsdag: Riester ersättning för 2007 för Riester kontrakt - missade period?

Fråga:

Vet någon när jag måste har ansökt om Riester bidrag för 2007 för min Riestervertragt? Jag missade tidsfristen redan?


Svar:

Du kan använda för alltid 2 år retroaktivt Riester utsläppsrätterna, fram till 31 December 2008 för år 2006, tills 31.12.09 så för 2007, etc.