Risk för premierna i EU-länder delvis mycket höga. Och i USA? Varför inte här, alltför?

Fråga:

vissa EU-stater har mycket hög riskpremier - se grisar för obligationer.

I USA är rosiga ja också inte alla, vill mjuk lägga den. Varför inte få faktiskt riskpremier för USA? Är obligationer där verkligen så säker?

För mig är oförklarligt.


Svar:

Det är lätt att besvara.

FED för närvarande köper 70% av obligationerna, och är nu den största innehavaren av oss obligationer före Kina. Genom denna konstgjorda efterfrågan från den amerikanska centralbanken, som för övrigt nämns med en tidsfördröjning på cirka 6-12 månader mycket stark inflationsdrivande inverkan är (efter pengarna som ingenting skapas), amerikanska obligationer konstlat höga priser och räntor hålls så onaturligt låga.

EU-stater, som Portugal, Grekland, Irland, etc. har därför högre riskpremier, eftersom dessa länder (än Sverige) kan skriva inte bara ohneweiteres pengar och med nyligen tryckt pengar sedan "köpa sina egna obligationer sig".