Röd förskjutning av en stjärna innebär att?

Antingen du eller stjärnan är på väg bort från varandra, eller båda.
Det är när ljuset är sträckt eftersom du flyttar ifrån varandra så ljuset går röd - röd SKIFT!

Eller ljuset är spännande gravitation hål (stjärna).