Röka cigaretter och potten effekt vita blodkroppar räknas?

Röka cigaretter och potten effekt vita blodkroppar räknas?

Ja röka effekter dina vita blodkroppar och särskilt lungorna andas.