Säkraste investeringar för att skydda din boet ägg

Säkraste investeringar för att skydda din boet ägg

De säkraste investeringarna att du känner dig säkrare om hälla dina pengar i en investeringar pool. Nästan varje typ av investering medför viss risk, men det är möjligt för att minimera denna risk genom att bedriva en varierad blandning av de säkraste investeringarna tillgängliga. Det är alltid en bra idé att diversifiera din portfölj, så alltid se till att dina investeringar säkras över flera investeringar typer och plattformar.

Obligationer

Obligationer är en av de säkraste investeringar du kan göra, men de inte bär en givande ränta. Obligationer är huvudsakligen lån av dina pengar till företag eller till regeringen, med en angiven räntesats och tid som obligationen är bra. De håller dina pengar mycket säkrare än flyktiga lager, men deras lägre räntor avråda långsiktiga investerare.

Bond-tung medel

Placeringsfonder är en sammanläggning av olika aktier och obligationer, i huvudsak diversifiera din portfölj utan att du oroa dig för olika investeringar typer. Det finns många typer av fonder, inklusive de uteslutande består av lager och de består uteslutande av obligationer. En bond-tung fond, med en stor del av obligationer till aktier, är en av de säkraste investeringarna tillgängliga.

Utdelning lager fonder

Medan lagren är potentiellt mer volatila än obligationer, tenderar utdelning lager att förknippas med mäktiga företag med lång, tillförlitlig historia. Utdelning lager fonder samla flera utdelning lager, att skydda din investering med diversifiering. Du får också nytta av regelbunden kvartalsvis utdelning även om aktiekurserna släpp.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder kräver minst $1000 att öppna men är extremt flytande. De är lika säkra som sparkonton och erbjuds genom någon större bank. De bär oftast högre räntor än typiska sparkonton.

Att hitta de säkraste investeringarna för dina pengar kan sätta ditt sinne till mods. Med dessa investeringsalternativ, kan du fortsätta tjäna respektabel intresse på din uppdragsgivare utan att oroa om marknadens svängningar eller andra risker.