Säljaren är fortfarande entreprenör eller han blir Verbrauher igen, om han har rapporterats till industrin?

Fråga:

Om du säljer en bil en riktig konsument, visade det sig att säljaren hade loggat en Kfz-Händel, han hade rapporterat till men bara innan avtalet ingås i en yttre aktivitet. Därför förblir han en entreprenör för försäljning av samma fordon eller är han en konsument då igen?


Svar:

Business är det om det är ett fordon som tillhör Betriebsvermöpgen.

Under vissa omständigheter, kan det också vara att re-registrering var bara eftersom han handel "ut ville smyga ur bilen".

Är svårt att svara så från ett avstånd.