Samtidigt barn - vilka villkor du kan utesluta någon från arvet?

Fråga:

En god vän till mig vill förgöra hans barn. Två har en kamp fruktansvärt och pratar inte längre under många år. Under vilka förhållanden kan man utesluta eftersom någon av kulturarv?


Svar:

Samtidigt barn betyder Ja, att de inte får ingå i den tull som alltid är under hälften av den rättsliga arv. Faktiskt, det kan fly men endast mycket begränsade också den obligatoriska delen till barnen har alltid rätt, om de är så förbisett på arvet. Och ett tillbakadragande av den obligatoriska delen av Abkömlings är i själva verket mycket svårt och just regleras i avsnittet 2333 BGB (så om du söker den avlidna liv och mer av samma).