SEB-Immoinvest - bör göra nu vad investerare som inte har sålt!

Fråga:

Nu är det så ut, fonden hanteras. Vad bör investerare gör nu som inte har sålt en dag där fonden var öppen till, fortsätter hoppas det.


Svar:

Alla andelsägarna kunde återvända till 07.05. ingen aktiebrev. Ägarna har slutligen följande alternativ:

  1. Vänta för förvaltningen av fonden och successivt proportionellt adjungera likvidation vinning, om nödvändigt till den slutliga stängningen.

  2. De resterande aktierna i fonden när som helst sälja på börsen,

  3. 20% av aktierna sälja en kombination av de två första varianterna, som nu, sedan vänta på den första uttag och sedan en annan 20% försäljning, etc.

Sedan den SEB fund management väntas förbli oförmögenatt införa lägligt perspektiv till aktieägarna, är att vara fruktade, att

  1. Först, russin från anläggningarna för fonden att säljas,

  2. Fondförvaltning är personligen med hög framgång provisioner från fastigheter försäljning förskott leveranser och

  3. en justering av förmåga att försenad äger rum.

Denna bedömning bör du sälja på m.E. omedelbart de återstående aktier efter den första delen, inte senare än den andra delbetalningen, likvidation distribution.

Denna rekommendation skulle vara att kontrollera om förvaltningen kommer att presentera en godtagbar handlingsplan.