Sektorn av K + S: en god investering efter svaga resultat sedan mars?

Fråga:

Aktierna av K + S släpar lite bakom marknaden. Tror du att sektorn nu hoppar och tydligt? Kanske även mot bakgrund av hunger diskussion på vår jordglob?


Svar:

sektorn flyttas i sidled som du säger - sedan mars. bönderna har problem, priset för deras produkter, exempelvis 12 månader sedan att genomdriva. Därför saknar de pengarna för gödselmedel. som förutom att den nuvarande tveksamhet för kunden.

& co verkar- och priserna på vete just nu att stiga. Det skulle vara ett gott tecken för denna sektor.

När konkurrenterna av K + s ", det också kommer inte bättre, rent uralkali (RUS) verkar ha en svagt uppåtgående trend.

K + S skriver röd lön. bokfört värde per aktie är hög (cirka 3), ggr är så negativ.

Det kan vara att K + S går nu. Jag skulle spela in värdet på en bevakningslista och långsamt köpa på hållbar återhämtning.