Selena Gomez någonsin datum David Henrie?

Selena Gomez någonsin datum David Henrie?

Selena Gomez & David Henrie dagen under en mycket kort tid, bestämde de sig att bara vara goda vänner.