Självdeklaration: Hur kan jag få vinst från egenföretagande?

Fråga:

Hur man beräknar vinst? Jag försöker spåra bara min självdeklaration och skulle vilja förstå vad är vinsten. Är vinsten lika med inkomsten? Vad är nettoresultatet då vilka utgifter? Vad är det beskattningsbara beloppet?


Svar:

Vinst = intäkter minus kostnader. Du har till och med errechenen. Antingen med en enkel intäktskonto överskott eller balansräkning och resultaträkning. Det här är ABC i en egenföretagare. Om du inte kan behöva du göra det från en skatt konsult.