Självdeklaration. Måste ta hänsyn till egna namn

Fråga:

Hej. Jag är 18, gå i skolan och bor med mina föräldrar, som också får mitt barn stöd... Jag köpte en dator på mitt namn. Kan min far nu i sin skattedeklaration ange och skriva?


Svar:

Föräldrarna får inte ditt barn, men hennes barnbidrag. Barn är inte för barn men för människor som har barn.

Vad heter på räkningen är av underordnad betydelse. Det är viktigt att skattebetalarna som ett resultat måste vara ekonomiskt belastas, och det där i samband med en typ av inkomst kommer att användas.

Också, eftersom vi inte vet vad gör Papa så vi inte vet om han "kan lämna honom".