Sjukförsäkring som täcker kostnaderna för ögonkirurgi?

Fråga:

Det finns en Krankenversicherunug som tar kostnaden för ögonkirurgi?


Svar:

Om du tror att lasrar: meineErfahrung är sjukförsäkringen betalas inte - men kostnaderna i självdeklarationen (specialutgåvor) är avdragsgill