Ska du investera i indexfonder som små investerare? Vad tycker du om dessa medel?

Fråga:

Jag undrar om jag skulle lägga mina pengar som icke-professionella investerare i indexfonder? Vad tycker du om dessa medel? Vad talar för det - vad händer mot? Ser fram emot dina tips.


Svar:

Indexfonder replikera ett index. (DAX, EuroStoxx, etc.) I motsats till normala aktiefonder hanteras inte indexfonder.

Indexsfonds har automatiska systemfel.

  1. Uppgift om möjligheterna att mervärde
  2. Index-konvertering
  3. Cykliskt beteende
  4. Ineffektivitet på aktiemarknaderna