Ska någon som redan har haft lunginflammation få lunginflammation vaccin?

Ska någon som redan har haft lunginflammation få lunginflammation vaccin?

Ja, om du är annars en kandidat för vaccinet (det finns ålder och hälsa överväganden samt huruvida du har vaccinerats för det tidigare), du bör få vaccineras eftersom lunginflammation kan orsakas av olika mikrober, vissa typer är viral, vissa typer är bakterie och även några mer sällsynta typer är svamp. Vilken typ av lunginflammation som du hade kan vara annorlunda än de typer som skyddas av den för närvarande tillgängliga pneumokocker lunginflammation vaccinet (aka "lunginflammation vaccination").

Pneumokocker lunginflammation orsakas av pneumokocker bakterier. Det finns mer än 80 olika typer av denna bakterie som kan orsaka lunginflammation. Den vanligaste 23 av dessa typer ingår i den nuvarande vaccinationen. Så även om du hade en av typerna av lunginflammation som orsakades av denna bakterie, kan du fortfarande vara mottagliga för de andra typerna.