Ska säkerhet och hälsa chefer försöka eliminera alla risker på arbetsplatsen varför eller varför inte?

Ska säkerhet och hälsa chefer försöka eliminera alla risker på arbetsplatsen varför eller varför inte?

Säkerhet och hälsa chefer är inte linjechefer och saknar befogenhet att eliminera alla risker på arbetsplatsen. Deras uppgift är att guida, ge råd och stöd linjeorganisation. Det är de linjechefer som bör försöka eliminera eller styra varje arbetsplats fara som kommer till deras kännedom.