Ska ta alla arbetslösa integration avtal med ARGE?

Fråga:

Jag läste av ett domstolsutslag, som sade att människor som kommit överens om integration, har att förvänta dig inga nedskärningar fördelar förnekandet av åtgärder. Men jag tycker det är längre. Men från den rationella, det vore dumt av den ARGE om någon som inte vill underteckna, eller?


Svar:

Enligt § 15 SGB II till ingått integration avtal med varje arbetsplats. Däri som tjänster får kapabel till länk ringen i arbetet, men också att han måste göra insatser för att få (till exempel program) att fungera så ofta att finnas. Möglichlen nedskärningarna för integration avtalet inte uppfylls är det, alltför. Är - klipp i icke-överensstämmelse med koden. Om tullar det glömdes, kan konsortiet inte förkorta. Medling förslag är nog sällsynta, eftersom jag vet att det står i arbete förslag också extra att förmåner minskas när inte ska du ansöka.