Skadade själv skuldsatta olycka, passagerare, som måste betala för kostnaderna

Fråga:

Jag gick till en trädgård staket och min passagerare, något jag inte är släkt, skadades. Vem behöver nu för sina skador (sjukförsäkring, förlust av lön, etc.) Kom igen. Min bil är delvis och helt omfattande försäkrade.


Svar:

Skadade passagerare i ett motorfordon kan ta alltid föraren av fordonet i anspråk.

Ansvarsförsäkring för fordonet skall vara ansvarig för dessa.

Detta går även att innehavare och försäkringstagare försäkringar har fordringar mot sin egen ansvarsförsäkring när han skadades som passagerare.

Dessa påståenden gäller endast personskador