Skall vara ansvarigt gentemot dig som hundägare i avsaknad av skador?

Fråga:

Måste för att hålla sig som en hundägare för skador som förorsakats av hunden, om inte var kokning och hunden har gjort t.ex. självständigt och bitit någon, eller bröt något?


Svar:

Hej, riskerar naturligtvis du i sådana fall. Att kolla var då kan vara huruvida och i så fall i hur långt du har brutit mot innehavaren skyldigheter (exempel linne tvång) (uppsåt, grov försumlighet). Denna punkt behandlas annorlunda av olika försäkringsbolag i villkoren. Goda villkor tillhandahåller också tjänster i strid med skyldigheter för innehavaren.

VG,