Skär KdU efter halvår, även när du flyttar orimlig, bara 3 månader ALG-2-reference?

Fråga:

Kan förkorta betalningarna för min något för hög hyra (KdU) efter första halvåret också sedan ARGE, om redan är klart att min hjälp betyder bara 3 månader kommer ta II enligt SGB (då igen, fungera) och således en flytta meningslöst. Kostnaden för omlokalisering, hyresrätt, etc. för konsortiet skulle vara mycket högre, som om hon skulle acceptera min gamla hyra de återstående 3 månaderna.

Och: infoga det eventuellt motståndet mot att minska endast, när den relevanta beslut eller mot de månader tidigare publicerade meddelanden i den ARGE föregås meddelar att hyra minska efter ett halvår av godkännande då redan?


Svar:

Konsortiet tar över oskäliga hyran endast i 6 månader, då endast kostnaderna som rimlig hyra tas över, det är hur. Undantag finns det mig veterligen bara något: om till exempel någon bor redan 30 år i lägenheten och det är inte längre rimligt ålder. Det är med dig annars, du snart faller från AlgII hänvisningen, inte orimliga men som gör ett drag. Du skulle behöva skapa motstånd mot det första beslutet, eftersom det har angetts redan, att oskäliga hyran endast för 6 månader tillämpas.