[Skatt] Platt avstånd hastighet när du flyttar

Fråga:

Moin moin,

Jag har en fråga om specifikationen av avstånd bidraget i inkomstdeklarationen.

Jag inspelade x en arbetsdag på en ny plats för arbete, som är ca 150 km från tidigare lägenheten. Efter 6 veckor, har jag fått en ny lägenhet på den nya arbetsplats.

Under de första 6 veckorna gick jag en gång i veckan till den nya plats för arbete och har bott här på egen bekostnad på ett hotell.

Följande frågor gör mig är:

  • Jag satte bara unika weekly rida i skattedeklarationen eller jag kan fixa varje dag med avstånd bidraget 150 km (oberoende av den faktiska platsen)?

  • Ska jag sätta endast varje vecka Rider, kan jag dra av skatt m.m. kostnader? I så fall hur och var lägger jag dem?

Tack för svaren.


Svar:

1. den skattemässiga behandlingen följer de faktiska omständigheterna.

2. vad var, är som monteras i inkomstdeklarationen.

3. således den veckovisa resor till arbetsplatsen. logikostnader för 6 veckor.

Där anger du det? Sidan 3 av bilaga N behandlas uteslutande utländska boende av yrkesmässiga skäl.