Skatt / / vad är anläggningen S?

Fråga:

Om du redan har som frilansare i avocation din ska göra vad i systemet S är bra? är det också nödvändigt? Hälsning


Svar:

System S sammanfattar alla aspekter av självständigt arbete.

Som frilansare, måste du ge anläggningen i alla fall med.

Be din skatterådgivare. (skatterådgivning är inte tillåtet här)