Skatt verkställighet ETW efter bostadsköpare

Fråga:

Vi har tagit hem ersättning begärs för inköp av en ETW och det fria tillhandahållandet av detta till våra föräldrar/i-lagar. Detta sprang från 2010. Sedan den 1 januari 2011 betalar föräldrar/i-in-Laws en låg hyra. Kan eller måste vi ta in i konto väl skatt lägenheten, dvs kan vi dra av skatt dem?


Svar:

Regler för uthyrning till släktingar. Du kan göra anspråk så tenderar att vara proportionell del av kostnaderna för den lokala hyra.

Hyrorna är skatteintäkter som måste beskattas. Annars räknar du kan andel avdragsgilla reklamkostnader (högre totalt).