Skattefria stipendium

Fråga:

Där anger du inkomsten av ett skattefritt stipendium? Jag är själv anställd men fick ett stipendium parallellt.

Jag vet att jag inte behöver ange stipendiet, men jag vill göra det ändå (av skäl som inte relevant här)

Tack!


Svar:

Är det inte så att du har extra inkomst gränser för ett stipendium? Det skulle jag vara försiktig i din plats, inte att bryta mot krav som stipendium.